پیام تبریک دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

پیام تبریک دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

پیام تبریک دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر
شنبه، 02 اردیبهشت 1402

پیام تبریک دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

تصاویر
  • پیام تبریک دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر